Poznávacie cesty Komárnom

Malá cesta   Veľká cesta

1 Námestie generála Klapku

Read in: MagyarEnglish Námestiu generála Klapku dominuje socha Györgya Klapku, predstaviteľa maďarskej revolúcie z rokov 1848/49. Klapka v r. 1849 velil obrane Komárna ako poslednej bašty revolucionárov proti rakúskej cisárskej armáde. V budove komárňanskej radnice…

2 Park Anglia

Read in: MagyarEnglish Park Anglia slúžil ako miesto oddychu a zábavy Komárňanov i početnej vojenskej posádky už počas 19. storočia. V hudobnom pavilóne, ktorý tu kedysi stál, sa konali koncerty vojenskej kapely, ktorej kapelníkom bol…

3 Nová pevnosť

Read in: MagyarEnglish Nová pevnosť je súčasťou Komárňanského pevnostného systému, najväčšej obrannej stavby rakúsko-uhorskej monarchie. Jeho najstaršia časť (Stará pevnosť) sa začala budovať v r. 1546 na obranu proti Osmanskej ríši. V r. 1663-1673 bola…

4 Dôstojnícky pavilón

Read in: MagyarEnglish Dôstojnícky pavilón (postavený za vlády Františka Jozefa I. v r. 1863) nesie na hlavnej fasáde jeho osobné motto: VIRIBVS VNITIS – “Spoločnými silami”. Pôvodne tu boli ubytovaní dôstojníci cisárskej armády a ich…

5 kostol sv. Ondreja

Read in: MagyarEnglish Výstavba kostola sv. Ondreja trvala od r. 1723 do r. 1763 a na jeho stavbu boli použité aj tehly zo zbúranej pevnosti v Nových Zámkoch. Zemetrasenie v r. 1763 zmenilo kostol na…

6 Park Franza Lehára

Read in: MagyarEnglish     Na mieste Parku Franza Lehára (1870-1948) stál kedysi rodný dom tohto svetoznámeho skladateľa operiet. K najznámejším Lehárovým operetám patrí Veselá vdova. Oproti parku Fr. Lehára stojí socha Sv. Štefana – prvého uhorského…

7 Alžbetin most

Read in: MagyarEnglish Cesta k hraničnému Alžbetinmu mostu vedie cez otvárací most s výhľadom na komárňanský prístav a lodenice. Lodenice boli založené koncom 19. s. a najväčší rozmach zažili v období socializmu, kedy sa tu…

8 Park M. R. Štefánika

Read in: MagyarEnglish V parku M. R. Štefánika sa okrem jeho bronzovej sochy či sochy námorníka nachádza aj pamätník násilne odvlečených. Pripomína neslávnu históriu moderného Komárna: takmer 2000 židovských obyvateľov odvlečených do koncentračných táborov v…

9 Trojičný stĺp

Read in: MagyarEnglish Súsošie Najsvätejšej Trojice (Trojičný stĺp) z r. 1715 pripomína morovú epidémiu zúriacu v rokoch 1710-11 a ukončenie kuruckých vojen. K stĺpu sa viaže jedna z komárňanských legiend, podľa ktorej sa tu počas…

10 Nádvorie Európy

Read in: MagyarEnglish Výstavba Nádvoria Európy sa začala v r. 1999, nádvorie však ostalo nedokončené. Okrem budov inšpirovaných krajinami a regiónmi Európy je nádvorie zaujímavé sochami panovníkov a historických osobností. Neprehliadnite tzv. Nemecký dom. Budovu,…

Poznávacie cesty Komárnom na Google Maps Engine Lite

turisticka cesta_1 turisticka cesta_2

 

Projekt Poznávacie cesty Komárnom vznikol ako neformálna občianska iniciatíva Miroslava Lopatu, Kataríny Plavcovej a Miroslava Šveca za pomoci firmy GLS WEB Design, s.r.o.