1 Námestie generála Klapku

Námestiu generála Klapku dominuje socha Györgya Klapku, predstaviteľa maďarskej revolúcie z rokov 1848/49. Klapka v r. 1849 velil obrane Komárna ako poslednej bašty revolucionárov proti rakúskej cisárskej armáde.

V budove komárňanskej radnice aj dnes sídli mestský úrad. Prvú radničnú budovu zničilo v roku 1763 spolu s množstvom ďalších komárňanských budov veľké zemetrasenie. Odvtedy bola niekoľkokrát opäť zničená a vystavaná a svoju súčasnú podobu dostala v r. 1875. O 10., 12., 14.  a  16. hodine znie na námestí husársky pochod a z dvierok na radničnej veži vyjde postavička husára.

Pôvodný Zichiho palác bol postavený v r. 1775 pre grófa Františka Zichyho. Dnes sú v ňom umiestnené expozície Podunajského múzea.

Budova bývalej polikliniky bola v období monarchie sídlom sporiteľne, momentálne je opustená. Pred poliklinikou sú vystavené reprodukcie historických fotografií Komárna.