8 Park M. R. Štefánika

V parku M. R. Štefánika sa okrem jeho bronzovej sochy či sochy námorníka nachádza aj pamätník násilne odvlečených. Pripomína neslávnu históriu moderného Komárna: takmer 2000 židovských obyvateľov odvlečených do koncentračných táborov v r. 1944-45 či niekoľko tisíc Komárňanov maďarskej národnosti, ktorých po 2. sv. vojne v rámci výmeny obyvateľstva v r. 1947-48 násilne presídlili do Maďarska. Oproti pamätníku, na začiatku pešej zóny, je budova bývalého Župného domu. Od polovice 18. st. do rozpadu monarchie a vzniku Československa tu sídlila Komárňansko-Ostrihomská župa.