B – Cesta okolo Pevnosti, sútok Dunaja a Váhu

Prehliadky pevnosti organizuje “PRO CASTELLO COMAROMIENSI”. Viac informácií nájdete tu.