3 Nová pevnosť

Nová pevnosť je súčasťou Komárňanského pevnostného systému, najväčšej obrannej stavby rakúsko-uhorskej monarchie. Jeho najstaršia časť (Stará pevnosť) sa začala budovať v r. 1546 na obranu proti Osmanskej ríši. V r. 1663-1673 bola posilnená pristavaním Novej pevnosti, do ktorej sa vstupuje cez Leopoldovu bránu pomenovanú podľa uhorského panovníka Leopolda I. Neďaleko Leopodlovej brány sa nachádza symbol nedobytnosti pevnosti – socha kamennej panny s nápisom “Nec arte, nec marte” – Ani silou, ani lsťou. Pevnostný systém bol dokončený v 19. st. a  postupne strácal svoju obrannú funkciu. V 20. st. boli Stará a Nová pevnosť využívané najmä ako armádne sklady, k ich zlému súčasnému stavu prispelo aj nešetrné využívanie sovietskou okupačnou armádou v r. 1968-91.

Prehliadky pevnosti organizuje „PRO CASTELLO COMAROMIENSI“. Viac informácií nájdete tu.

Komárno je centrom maďarskej menšiny na Slovensku a od roku 2004 aj sídlom   Univerzity Jánosa Selyeho, ktorej hlavným vyučovacím jazykom je maďarčina. Na jej 3 fakultách študuje cca 2400 študentov. Univerzita je pomenovaná podľa významného endokrinológa J. Selyeho, ktorý prežil svoje detstvo v Komárne.

Univerzita J. Selyeho