6 Park Franza Lehára

   

Na mieste Parku Franza Lehára (1870-1948) stál kedysi rodný dom tohto svetoznámeho skladateľa operiet. K najznámejším Lehárovým operetám patrí Veselá vdova. Oproti parku Fr. Lehára stojí socha Sv. Štefana – prvého uhorského kráľa. Počas jeho vlády bola v Komárne okolo roku 1000 založená jedna z najstarších uhorských žúp.