10 Nádvorie Európy

Výstavba Nádvoria Európy sa začala v r. 1999, nádvorie však ostalo nedokončené. Okrem budov inšpirovaných krajinami a regiónmi Európy je nádvorie zaujímavé sochami panovníkov a historických osobností. Neprehliadnite tzv. Nemecký dom. Budovu, ktorá tu stála už v 17. st., využívali v r. 1800-27 ako mestské divadlo a neskôr ako synagógu. Vitráže na priečelí Nemeckého domu boli inšpirované práve maliarskou výzdobou interiéru synagógy. Za Nemeckým domom je inštalovaná vyrezávaná zvonica. Jej podstavec bol vytvorený z  poškodených schodov, podstavcov a náhrobníkov z červeného vápenca, ktorý sa ťaží v blízkom Süttő a Tardosi (HU). Popri chodníku vedúcom na nádvorie stojí kópia hudobného pavilónu z parku Anglia. Zaujímavou a bohužiaľ prakticky nesprístupnenou pamiatkou je sedem keltských hrnčiarskych pecí z 1. st. pred Kr., ktoré boli objavené počas výstavby nádvoria. Nachádzajú sa v jeho podzemí.