4 Dôstojnícky pavilón

Dôstojnícky pavilón (postavený za vlády Františka Jozefa I. v r. 1863) nesie na hlavnej fasáde jeho osobné motto: VIRIBVS VNITIS – “Spoločnými silami”. Pôvodne tu boli ubytovaní dôstojníci cisárskej armády a ich rodiny, na prízemí bolo pre dôstojníkov dokonca zriadené kasíno. Dnes slúži pavilón mestu, sú tu úrady, ordinácie lekárov, reštaurácie či amfiteáter, no a v lete sa tu radi fotia komárňanskí novomanželia.